Eğitim Programımız Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturur. Çocuklarımızı; sorgulayan, düşünen, araştıran, etkin iletişim kuran, risk alabilen, bilgi ve prensip sahibi olan, açık fikirli, dengeli, dönüşümlü düşünen, başkalarını önemseyen, kendi duygularını da anlayabilen bireyler olarak yetişebilmesi için özel olarak planlanmış bir eğitim programı uygulamaktayız.

7 Cüceler Anaokulunda çocuklarımız, kendi ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yaratıcı etkinliklerle, YAPARAK ve YAŞAYARAK ÖĞRENME modeli ile etkin bir şekilde öğrendiklerini uygulama fırsatını yakalarlar. Geziler, ziyaretler, sınıf içi tartışmalar, zeka oyunları, proje çalışmaları, Fen ve Doğa çalışmaları, çocuğun sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı girişken ve başkalarının düşüncelerine açık olma özelliklerini geliştirmelerini destekler.

Çocuklarımızın bir insan ve bir öğrenci olarak belki de tek olarak özellikleri, benzersiz olmalarıdır. Kişinin zekası parmak izi kadar eşsizdir.

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebileceği bir yol, yetenekli olduğu bir beceri alanı mutlaka vardır. Önemli olan eğitimciler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir.

Eğitim programımız Milli Eğitim Programına paralel olarak, yeni ve bilimsel metotlarla destekleyerek uygulamaktayız.( Bakalorya (PYP), Çoklu Zeka, Montessori Programı )


Farkımız
Biz; eğitim, birikim ve 26 yıllık deneyimlerimizle uzmanlaştığımız işi yapıyoruz.
Eğitim
Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde aktif rol alarak sorumluluğu öğretmenleriyle paylaşırlar.
7 Cüceler Anaokulu Kalite Belgesi
Kalitest ISO 9001 : 2008 Kalite Belgemiz...