Yaparak-Yaşayarak Öğrenme Öğrencilerimizin içinde var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, araştırma ve keşfetmeye yöneltmek, kendisini doğru ifade etmesini sağlamak, iletişim kurma yönünü güçlendirmek, kendine güven ve cesaret duygusu geliştirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirir ve öğrencilerimizin edindikleri bilgileri kavrayıp anlayabilmesini, analiz-sentez yapabilmesini sağlayan 'Tam Öğrenme' ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' modellerine uygun öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız.

Tam Öğrenme : Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanıdığı ve bunun için öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verdiği için öğrenciler arasında eşitliği sağlayan öğrenme kuramıdır. İlk aşamadan son aşamaya kadar öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir. Öğrencilere başarıncaya kadar zaman tanınması kendisine olan güvenini artırır.

Farkımız
Biz; eğitim, birikim ve 26 yıllık deneyimlerimizle uzmanlaştığımız işi yapıyoruz.
Eğitim
Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde aktif rol alarak sorumluluğu öğretmenleriyle paylaşırlar.
7 Cüceler Anaokulu Kalite Belgesi
Kalitest ISO 9001 : 2008 Kalite Belgemiz...