Amaçlarımız - Her öğrenciyi kendi kapasitesinin en üst noktasına ulaştırabilmek,
- Benlik algısını güçlendirerek, öz güvenini kazanmasına yardımcı olmak,
- Yaşıtlarına ve yetişkinlere karşı kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek,
- Yetişkinden bağımsız hareket etme becerilerini geliştirebilmek,
- Öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırabilmek,
- Öğrenmeyi öğretebilmek,
- Grup dinamiği içinde aktif katılımını teşvik etmek,
- Takım çalışmasının olumlu sonuçlarını yaşamasını sağlamak,
- Gruptaki her üyenin önemli olduğunu hissetmesini sağlamak,
- Kendine ve çevresine karşı sorumluluk bilincini geliştirebilmek,
- Hayal gücünü teşvik etmek,
- Oyun aracılığı ile zihinsel keşif olanakları sağlamak.

Farkımız
Biz; eğitim, birikim ve 26 yıllık deneyimlerimizle uzmanlaştığımız işi yapıyoruz.
Eğitim
Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde aktif rol alarak sorumluluğu öğretmenleriyle paylaşırlar.
7 Cüceler Anaokulu Kalite Belgesi
Kalitest ISO 9001 : 2008 Kalite Belgemiz...