7 Cüceler Anaokulun' da -- Öğrencilerimiz eğitimin sürekliliği ilkesine dayalı olarak ilkokula başlayana kadar her yıl birbirini tamamlayan ve destekleyen eğitim programı ile özgürce hareket edebilecekleri güvenli ve hijyenik oyun ve eğitim ortamlarında hem anadilde hem yabancı dilde kendilerini rahat ve doğru biçimde ifade edebilecekleri bir eğitim alırlar.

-- Çocuklar aktif, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak kabul edilir. Her çocuk kendi hareket ve davranışlarından sorumludur fakat aynı zamanda çocuğun yakın çevresiyle ve yaşıtlarıyla kuracağı ilişkiler ve etkileşimler zengin ve kapsamlı kaynaklarla desteklenir.

-- Çocuklar fiziksel ihtiyaçları karşılandığında ve psikolojik olarak kendilerini güvende hissettiklerinde en iyi şekilde öğrenirler.

-- Gerekli fiziksel koşullar sağlandığında ve yeterli materyaller sunulduğunda çocuklar bilgiyi kendileri yapılandırılabilir. Çocuklar yetişkinlerle ve yaşıtlarıyla kurduğu sosyal ilişkilerle etkili öğrenme sağlarlar.

-- Çocuğun en etkili öğrenme araçlarından biri oyundur.

-- Çocukların ilgi alanlarının ve ihtiyaç duydukları bilgilerin sağlanması öğrenmeyi destekler.

-- Bireysel çeşitlilik gelişim ve öğrenmeyi şekillendirir.

-- Çocuklardaki bireysel farklılıklar örneğin; cinsiyet, öğrenme stili, kültür, özel gereksinimler ve ilgi alanları çocuğu bir bütün olarak anlamak ve onun en yüksek performansına ulaşmasını sağlamak için eğitimci tarafından göz önünde bulundurulur.

-- Çocukların birbirlerine saygılı olmaları önceliklidir. Çocuklar sorumluluk alırlar, kendi koydukları kurallara uyarlar ve birbirlerine empati göstermeyi öğrenirler. Bu yolla onlar toplumun bir bireyi olarak nasıl davranılacağını toplum tarafından kabul edilen değerler ve davranışlarla öğrenirler.

-- Çocuklar iyi birer gözlemci ve araştırmacı olmaları yönünde desteklenir. Bu yolla dünyada keşfedilecek birçok şeyin olduğunu öğrenirler. Çocuklara kendi düşüncelerini özgürce söylemeleri için fırsat vermemizin amacı onların kendi düşüncelerini, değerlerini ve keşfettiklerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlamaktır.

Beykent -Beylikdüzü' ündeki anaokulumuza bekleriz.

Farkımız
Biz; eğitim, birikim ve 26 yıllık deneyimlerimizle uzmanlaştığımız işi yapıyoruz.
Eğitim
Öğrencilerimiz öğrenme sürecinde aktif rol alarak sorumluluğu öğretmenleriyle paylaşırlar.
7 Cüceler Anaokulu Kalite Belgesi
Kalitest ISO 9001 : 2008 Kalite Belgemiz...